Geschiedenis

Bezemer, met Hollandse roots, is een bekende naam in Antwerpse binnenvaartkringen. Grondlegger is Johannes Bezemer, een Nederlandse schipper uit Alphen aan den Rijn die rond de eeuwwisseling in Antwerpen neerstreek, zich vestigde aan het Bonapartedok op de Sint-Laureiskaai op ’t Eilandje, de oude haven in Antwerpen, waar hij een winkel opende in scheepsbenodigdheden.

Rond 1900 verhuisde hij naar het Klein Nassaustraatje, eveneens op ’t Eilandje. Maar vóór hem, in 1855, had zich in de Antwerpse haven al een concurrent gevestigd die in dezelfde artikel handel dreef: de firma Claessens.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kocht Bezemer Claessens op en hij verwierf, nog vóór de muntontwaarding van 1945 in België, gekend als de operatie Gutt, een nieuw pand aan het Verbindingsdok; de engte tussen Willemdok en Kattendijkdok. Die stek werd pas in 1970 verlaten en tevens werden toen alle scheepsbenodigdheden afgestoten, met uitzondering van de verfproducten. De firma, inmiddels vertegenwoordiger geworden van Sigma-verven, verhuisde naar de Indiënstraat. Maar ook daar kwam Bezemer in het gedrang door de steeds strenger wordende milieuvoorschriften, waardoor de opslag van verf in een woonomgeving niet langer was toegelaten. En zo verkaste (2002) de firma opnieuw en wel naar de Vosseschijnstraat (Kaai 140), waar in 2003 Dirk Mathys opdaagde om de vertegenwoordiging van Sigma over te nemen.

De firma Bezemer C. NV bestaat ook nog steeds, eveneens gevestigd op Kaai 140, maar de nazaat van Johannes, Cor Bezemer, beperkt zich nu tot de vervaardiging en plaatsing van reddingsboeikasten langs de waterwegen.